Skip to content

Giới thiệu và bảo trì

Nếu bạn cần một quy trình đánh giá mới hoặc nếu bạn muốn thay đổi quy trình đánh giá hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ khách hàng mới.
Chúng tôi luôn làm việc để hiểu nhu cầu của bạn và đề xuất đúng quy trình đánh giá.

gallery-07

Ở giai đoạn hợp đồng, xác định hệ thống đánh giá mà khách hàng muốn.

gallery-06

Tiến hành thử nghiệm thí điểm và hội thảo tập trung vào hệ thống đánh giá bạn muốn và thực hiện hệ thống tối ưu để phản ánh kết quả

galery-11

Nhóm Dịch vụ sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để giúp đỡ với các hoạt động cho đến khi hệ thống đánh giá được thành lập.

gallery-14

Ngay cả sau khi sử dụng hệ thống đánh giá đã được thiết lập, giám sát liên tục sẽ phát hiện các vấn đề và cải thiện chúng thông qua đào tạo người dùng.

Giáo dục liên tục

WISEflow tích cực đáp ứng các vấn đề có thể phát sinh trong khi sử dụng nó.
Đó là lý do tại sao WISEflow cam kết giáo dục liên tục.
Để giải quyết một loạt các vấn đề, các hội thảo trên web sau đây, các Workshop, và các giờ tư vấn riêng biệt được thiết lập để ngăn chặn vấn đề và khắc phục chúng một cách kịp thời.

Tư vấn

Trong thời gian tư vấn, chúng tôi nói chuyện với các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về các ví dụ về cách sử dụng đánh

Webinar

Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên sâu trong đánh đánh bài thi qua webinar tiến hành khoảng hai tháng vào các chủ đề khác nhau.

Hội thảo

Chúng tôi tiến hành hội thảo để giúp bạn tìm hiểu kỹ năng WISEflow. Vào cuối buổi hội thảo, bạn sẽ có thể trình bày, đánh giá và quản lý các bài thi. Có hai đến ba giờ hội thảo để tìm hiểu các chức năng của một mô-đun duy nhất, và bảy giờ hội thảo để tìm hiểu các chức năng phức tạp cùng một lúc.

Hội thảo hợp tác

Chúng tôi tổ chức các hội nghị cộng tác dựa trên khách hàng hai lần một năm.
Chủ đề của hội nghị là một cuộc thảo luận về hướng phát triển trong tương lai của Wiseflow.
Điều này có nghĩa rằng Wiseflow luôn đặt khách hàng của chúng tôi đầu tiên.