Skip to content

BLOG

BLOG

Một kết thúc tốt làm cho một khởi đầu tuyệt vời.
Một kết thúc tốt làm cho một khởi đầu tuyệt vời. Làm thế nào sẽ Wiseflow thay đổi trong 2019? Quan
Read More
Wiseflow không phải là một LMS. Wiseflow là nhiều hơn LMS.
LMS/VLE là gì? LMS và VLE là giải pháp phần mềm cho phép sinh viên quản lý và cung cấp tài
Read More
Tầm quan trọng của kỹ thuật số đọc và viết
Khả năng đọc và viết là một cái gì đó mà mọi người nhận ra. Tuy nhiên, trong xã hội hiện
Read More
Khung G-Cloud 10
UNIwise được chấp thuận và công nhận bởi G-Cloud 10 khuôn khổ, vì vậy các cơ sở giáo dục uk có
Read More