Đại học cao đẳng Nordjylland (UCN) bắt đầu sử dụng Wiseflow như là một phi công trong 2014. Kể từ đó, tôi đã rất hài lòng với việc sử dụng nó như là một nền tảng đánh giá cho tất cả các cơ sở giáo dục.

Maria Hartman Nielsen, nhân viên tính toán của ucn, nhấn mạnh trực giác của nền tảng Wiseflow, và nói: Nói chung, chúng tôi rất hài lòng với Wiseflow và nhân viên đã rất ấn tượng với hệ thống. Wiseflow là thuận tiện, đặc biệt là từ một quan điểm quản lý, vì vậy bạn không muốn quay trở lại quá trình trước đó. “

UCN đánh giá việc sử dụng FLOWlock rất tích cực. Điều này là do sinh viên có thể sử dụng thiết bị của riêng mình, giúp giảm bớt gánh nặng mua thiết bị trong trường.

Maria Hartman Nielsen cũng nói: “Wiseflow giúp chuẩn hóa quá trình thử nghiệm. Khi quá trình thử nghiệm được chuẩn hóa, nhân viên có thể chia sẻ công việc của họ và đáp ứng linh hoạt.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *